loading...

Wito AB är ett kyl och värmepumpsföretag . Med många års erfarenhet så kan vi erbjuda kvalificerade installationer, servicearbeten och reparationer på de flesta kyl/frys och värmepumpsanläggningar, oavsett fabrikat. Wito AB är även ett IVT CENTER samt serviceombud åt  IVT och Bosch.
Företaget och all personal på Wito AB innehar kylcertifikat, som är ett lagkrav för att få utföra arbeten med köldmedium. Företaget är även ackrediterat för trycksättning med gas genom SWEDAC.

Värmepumpar

Tjänster

Kontakt


Wito AB, Snickaregatan 7, 671 34 Arvika
0570-17280, info@witoab.se