Våra tjänster

loading...

Wito AB utför alla i branschen förekommande arbeten såsom kyl- och frysrumsinstallationer, luftkonditioneringar samt värmepumpar. Vi utför även service samt reparationer på mobil kyla så som bilar, bussar samt skogsmaskiner.

En annan stor del i vårt arbete är att göra årliga kontroller på kylsystem.
För att få utföra läckagekontroll, återvinning (avtappning), installation, service och underhåll på stationär kyl- luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning, måste man vara personcertifierad. 

På Wito AB innehar all personal personcertifikat samt att företaget även är certifierat genom Incert.


Wito AB, Snickaregatan 7, 671 34 Arvika
0570-17280, info@witoab.se

witoab